Logo

Учебно-Възстановителен Комплекс "ПРОГРЕС"
Екипът на ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП има удоволствието да Ви покани да вземете участие в онлайн семинар, където накратко ще представим най-иновативните и интелигентни технологични решения с вграден изкуствен интелект (AI) на Dell Technologies, които ще направят дистанционната работа ефикасна и безпроблемна.Ще Ви очакваме на 28 Април 2021 г. от 10:30 часа.

За повече информация:

www.progress.bg

email: IISales@progress.bg

email: PRUsers@progress.bg

тел.: 02/8704159

Връзка (Link) към събитието
в Microsoft Teams
на 28 Април
от 10:30 часа ТУК -> MICROSOFT TEAMS


01.06.2018 г.


Екипът на ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП АД, в качетвото си на Златен партньор на DELL EMC, има удоволствието да Ви покани на двудневен семинар, който ще се проведе на 21-22 Юни 2018 г. На събитието ще бъдат представени най-новите корпоративни технологични решения за публичния и частния сектор. Основният фокус ще бъде насочен към портфолиото на DELL EMC за защита на информацията и личните данни. За повече информация, можете да се свържете с екипа на ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП АД:


Учебно Възстановителен Комплекс Прогрес ООД е основан през 2004 г. като към настоящия момент дейността на компанията включва следните основни направления: Разработване на информационни системи, бази данни и цялостни ИКТ решения. На 06.03.2017 г. дружеството стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.002-0071-C01, финансиран от ЕФРР чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. Общата цел на настоящият проект е Учебно Възстановителен Комплекс Прогрес ООД да внедри и да започне да прилага международно признати добри практики, чрез които да подобри своята конкурентоспособност и по този начин да подобри качеството на своята продукция и да създаде възможности за разширяване на експортна дейност и подобряване на пазарните дялове в национален мащаб. Целта на проекта ще бъде постигната чрез въвеждане на интегрирано решение за управление на процесите и на взаимотношения с клиенти- (ERP и CRM). Реализирането на проекта ще осигури устойчиво развитие на фирмата, в резултат от подобрени и по-ефективни бизнес процеси.Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.002-0071-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020г. УЧЕБНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН КОМПЛЕКС-ПРОГРЕС" ООД обявява открита процедура за избор на изпълнител с предмет: „„Разработване, инсталиране и въвеждане в експлоатация интегрирано решение за управление на процесите и на взаимотношения с клиенти- (ERP и CRM)”
Краен срок за подаване на оферти 18.05.2017г.
Всички необходими документи може да свалите от тук


Екипът на ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП АД, в качетвото си на Златен партньор на DELL EMC, има удоволствието да Ви покани на двудневен семинар, който ще се проведе на 7-8 Септември 2017 г. На събитието ще бъдат представени най-новите корпоративни технологични решения за публичния и частния сектор. Основният фокус ще бъде насочен към сървърните решения на DELL EMC, решения за съхранение на данни и решения в облака. За повече информация, можете да се свържете с екипа на ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП АД: